Søg

Search
Forside Filadelfia
  • Klik her >

    Klik her >

Velkommen til Den selvejende institution Filadelfia


Epilepsihospitalet, sengeafdelinger og ambulatorier er lukket indtil den 5. januar 2015.
Ved akut opstået behov kan man kontakte tlf. 5826 4200 eller 20413705 for at få kontakt til den vagthavende læge.
Mails der modtages via filadelfia@filadelfia.dk vil også blive besvaret i lukkeperioden.

Filadelfia blev grundlagt i 1897 og er en selvejende non-profit institution med hjemsted i Sorø Kommune på Vestsjælland.

Filadelfias formål er at deltage i løsningen af opgaver inden for sundheds- og socialsektoren, herunder navnlig at varetage diagnosticering og behandling af patienter med epilepsi og tilgrænsende lidelser. Endvidere ydes der rehabilitering til mennesker med hjerneskader .

Filadelfia driver Epilepsihospitalet i Dianalund efter driftsoverenskomst med Region Sjælland.

Filadelfia bestyrer endvidere en specialskole for børn, et beskyttet værksted og dagcenter, en socialrådgivningsfunktion samt en række døgntilbud til mennesker med epilepsi eller lignende sygdomme.

Derudover har Filadelfia siden 1997 drevet et Center for Neurorehabilitering.

Organisationen beskæftiger over 750 medarbejdere svarende til ca. 640 fuldtidsstillinger. Filadelfias øverste myndighed er bestyrelsen, og den daglige ledelse varetages af direktionen.

NYHEDER

 Nov. 2014

Digital Post er blevet obligatorisk og da Filadelfia er en del af det offentlige sundhedstilbud får du fremover indkaldelser mm. fra Filadelfia som digital post i din E-boks. Læs mere >


 

NYHEDER/Cannabis til behandling af epilepsi

   1. Okt. 2014 Opfølgning på Canabis til behandling af epilepsi Læs mere   
  9. juli 2014 Opfølgning på Canabis til behandling af epilepsi Læs mere >
 
12. juni 2014 Cannabis til behandling af epilepsi. Læs mere >

Filadelfia l Kolonivej 1 l 4293 Dianalund l Tlf.: 58 26 42 00 l Fax: 58 27 10 50 l filadelfia@filadelfia.dk