Spring navigationen over

Støtte til pårørende

Dit liv som pårørende er også forandret

Som pårørende mærker man også til et forandret liv. Vi støtter dig som pårørende.

Støtte til pårørende

Mød andre i samme situation

Det at være pårørende til et menneske med følger efter en hjerneskade kan medføre oplevelsen af tab og sorg over de forandringer, skaden har forårsaget og følelsen af at have mistet det menneske, man havde nær. Det kan hjælpe at møde andre i samme situation.

Kurser for pårørende

Det hjælper som pårørende at møde andre i en lignende situation. Nogle du kan dele dine tanker med og samtidig blive tilbudt professionel sparring og relevant information om erhvervet hjerneskade.  Kurserne er gratis – også selvom udskriv­ning er sket inden for de sidste 2-3 måneder. Kurserne er kun for pårørende.

  • Lørdag den 8. juni 2024  kl. 9.30-16
  • Lørdag den 15. juni 2024 kl. 9.30-16
  • Lørdag den 7. september 2024 kl. 9.30-16
  • Lørdag den 21. september 2024 kl. 9.30-16
  • Lørdag den 16. november 2024 9.30-16
  • Lørdag den 23. november 2024 kl. 9.30-16.

Cafe for patienter og pårørende

Der vil hvert kvartal være en pårørendecafe, hvor den pårørende og patienten  kan deltage.

Kom og vær med. Vi glæder os til at se jer på Center for Neurorehabilitering – 2. sal, Kolonivej 25, Dianalund

Vi prioriterer dig som pårørende

Vi har en familie fokuseret tilgang og inddrager perspektiver fra de nærmeste pårørende, når vi lægger planer eller tager nye beslutninger. Vi holder møder med evaluering af de opsatte mål hver anden uge. Du er altid velkommen til at kontakte jeres kontaktperson, hvis du har spørgsmål eller ønsker at deltage i en planlagt træningsseance.

Støtte til pårørende

Information og hjælp

Det kan være både svært og krævende at være pårørende. Der kan dels være en stor opgave med at få hverdagen til at hænge sammen og dels en følelsesmæssig proces i at håndtere de forandringer hos det menneske, man har nær og i det liv, der fremadrettet kan leves. Vi tilbyder en række informationer og hjælp til pårørende og tager individuelle hensyn i hvert forløb.

Kognitive forandringer

Kognitive forandringer er forandringer i tænkningsfunktionen som opmærksomhed, koncentration, mentalt tempo, indlæring, hukommelse, perception, planlægning og overblik.  Forandringerne kan også ses som en forandret evne til at indgå i sociale relationer og varetage de roller man tidligere har varetaget, fx at være ægtefælle, forældre, søskende. En kognitiv forandring kan også være at indsigt og erkendelse af egen formåen og situation er mangelfuld.

Tabuiserede følelser

Som pårørende kan man opleve at have tabuiserede følelser, og man kan opleve tab og sorg over at have mistet sider af et menneske, som man holder af. Der kan være skyldfølelse og oplevelser af afmagt. De pårørendes liv kan også være forandret. Der kan blive brug for at bearbejde følelser og oplevelser, som følge af at leve med konsekvenserne af, at en pårørende har en erhvervet hjerneskade.

Hjælp til sociale og økonomiske forhold

Vores socialkonsulenter har begge lang erfaring med socialt arbejde indenfor kommunale forvaltninger og regioner. De har mange års erfaring som socialkonsulenter inden for hjerneskadeområdet med tværfaglig og tværsektoriel neurorehabilitering, herunder samarbejdet med pårørende.

Vores socialkonsulenter afdækker de sociale og økonomiske forhold og tilbyder rådgivning til dig og dine pårørende. Socialkonsulenterne går tidligt i dialog med vores samarbejdspartnere med henblik på koordinering og rettidig planlægning af patientens videre rehabiliteringsforløb i kommunalt regi, så vi sikrer en god overlevering og udskrivning.

Social konsulent i dialog med patient på Center for Neurorehabilitering, Filadelfia i Dianlund
Social konsulent i dialog med patient på Center for Neurorehabilitering, Filadelfia i Dianlund

Kontakt Center for Neurorehabilitering

Åbent 8-15 på hverdage

Center for Neurorehabiltering
Kolonivej 25
4293 Dianalund

Telefon: 5827 1260

Sikker post: cfnsikker@filadelfia.dk

Brug digital post ved personfølsomme oplysninger. Du finder os under kategorien: Region Sjælland -> Sygehuse -> Filadelfia -> Afdeling.

Støtte til pårørende

Seneste nyt

Se flere
Foto af seance i træningscenter på Center for Neurorehabiltering, Filadelfia i Dianalund
Ny årsrapport fra Center for Neurorehabiltering
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.