Spring navigationen over

Sygeundervisning

Her er rart at lære

Vi underviser indlagte børn og unge med epilepsi og medvirker i udredning af patienter med kognitive og psykosociale vanskeligheder.

Sygeundervisning siden

1955

Årlige udredningselever

110

Årlige elever til sygeundervisning

800

Sygeundervisning

Vi underviser 800 skoleelever årligt

Vi planlægger sygeundervisning med elevens hjemskole og forældre

Vi tilpasser sygeundervisningen med behandlingen på Epilepsihospitalet. Børneskolen kontakter hjemskolen for at få oplysninger om undervisningsmaterialer. På den måde tilsigter vi at eleven ikke kommer bagud i undervisningen. Sygeundervisningen sker på patientens stue på Epilepsihospitalet.

Når eleven udskrives, skriver Børneskolen et notat, som vi sender til hjemskolen. Her kommer vi også med anbefalinger til undervisning i hjemskolen.

Skoletilbud ved udredning

Vi udreder 110 patienter årligt

Vi samarbejder med Epilepsihospitalet om udredning af patienterne

Som patient deltager man i Børneskolens undervisning i klasserne. Derfor er det vigtigt at medbringe egne hjælpemidler til undervisningen og idrætstøj.

På baggrund af faglige test, giver vi redskaber og anbefalinger til at mestre skolearbejdet og håndtere de individuelle vanskeligheder som følge af epilepsi. Målet er at få klarhed over de udfordringer, epilepsien giver, og redskaber til at klare hverdagen, når man kommer hjem. Udredningen er individuelt tilrettelagt, og medarbejdernes observationer giver grundlag for en afsluttende rapport. Udredningen sker i et samarbejde med neuropsykologer, sygeplejersker og skolepersonale.

Sygeundervisning

Vi har ro og plads til mere fordybelse

Vi skaber tid til fordybelse og kvalitetstid med dygtige lærere og pædagoger. Som både elev og forældre kan man have mange spørgsmål om skolen – vi har samlet nogle af dem her.

Hvilke fagligheder har lærerne?

Udover den faste stab, har vi også tilknyttet: 

  • Neuropsykologer
  • Ergoterapeuter
  • Talepædagoger
  • Læger

bage og mere livskvalitet.

Hvordan er skoledagen opbygget?

Skoledagen begynder klokken 8.30. Formiddagen består af tre blokke á to lektioner. Imellem blokkene er der et frikvarter på 20 minutter og en spisepause på 50 minutter, hvor eleverne efter spisning får bevægelse og leg ind i hverdagen i skolegården med mange forskellige legeredskaber.

Lærerne holder tilsyn i frikvartererne, og det er en vigtig del af skolens observation af den enkelte elevs sociale kompetencer.
Ind- og mellemtrinnet har blandt andet:

  • Fodbold
  • Basketball
  • Bordfodbold
  • Bordtennis
  • Moon-cars.

Vi har også en sportshal og motionscenter.

Foto med dreng ved computer og med høreværn ved Børneskolen, Filadelfia,
Elev ved computer og med høreværn på Børneskolen, Filadelfia.

Hvilke fag underviser vi i?

Eleverne undervises i folkeskolens obligatoriske fag med afsæt i Børne- og Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vi underviser både efter materialer fra elevens hjemskole og fra Børneskolen.

Kom i kontakt med Børneskolen

Åbent hverdage: 8-15

Dr. Sells Vej 23
4293 Dianalund

Telefon: 5827 1230
Sikker post: boerne-sikker@filadelfia.dk

Brug digital post ved personfølsomme oplysninger. Du finder os under kategorien: Region Sjælland -> Sygehuse -> Filadelfia -> Afdeling.

Sygeundervisning

Seneste nyt

Se flere
Foto af unge mennesker
Podcast med unge stemmer
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.