Spring navigationen over

Forskning

Forskning i verdensklasse

Filadelfia er førende på internationalt niveau indenfor forskning i epilepsi.

Antal professorer

3

Antal lektorer

2

Antal post.doc.

3

Antal Ph.D.-studerende

7

Publikationer 2023

85

Forskning

Det vigtigste formål er at hjælpe patienterne

Det største patientgrundlag er samlet på Filadelfia

Med 6.000 ambulante patienter og 1.350 indlæggelser årligt har Filadelfias forskning et særligt grundlag for at udvikle og forske. Filadelfias professorer, forskere og Ph.D.-studerende har fokus på klinisk anvendt forskning til gavn for patienterne.

Forskningen samarbejder internationalt for at opnå den bedste behandling af patienterne og de pårørende.

Forskning

Filadelfias forskningsområder

Filadelfia forsker i diagnosticering og behandling af epilepsi, så vi bedre kan hjælpe patienter og pårørende.
Via forskningen opnår vi en større forståelse af de underliggende sygdomsmekanismer og problemstillinger for mennesker med epilepsi og kan derved forbedre behandlingen og bidrage til udvikling af ny målrettet behandling. Vi kombinerer klinisk, genetisk, farmakologisk og kommer derved helt tæt på patienten og behandlingen.

Neurofysiologi

Den neurofysiologiske forskning er klinisk orienteret, og formålet er at diagnosticere og derved hjælpe patienterne i deres dagligdag. Vi udvikler og validerer matematiske algoritmer til præcis lokalisering af kilden til de elektriske signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald. Det foregår bl.a. ved at udvikle og validere mobilt udstyr, som automatisk kan lokalisere epileptiske anfald. Den neurofysiologiske forskning bidrager betydeligt til klinisk forskning i implementering af kunstig intelligens i diagnostik af epilepsi.

Professor Sandor Beniczky fra Epilepsihospitalet, Filadelfia med kuffert til EEG hjemme hos patienten.
Professor Sandor Beniczky fra Epilepsihospitalet, Filadelfia med kuffert til EEG hjemme hos patienten.

Genetik og personlig medicin

Genetik og personlig medicin er et stort forskningsområde, hvor børnelæger, neurologer, neurofysiologer, genetikere og basalforskere i et tæt samarbejde forsker indenfor genetisk epilepsi. Der er i dag fundet ca. 600 gener, der kan forårsage epilepsi. Ved at kortlægge en patients gener og eventuelle genfejl kan man tilrettelægge medicin og behandling. Målet er:

  • At identificere nye gener, der kan forårsage neurologiske og udviklingsmæssige sygdomme herunder epilepsi
  • At forstå de molekylære mekanismer, der ligger bag de undersøgte sygdomme ved at undersøge konsekvensen af de genetiske forandringer på celleniveau
  • At forstå sammenhængen mellem den specifikke genfejl og de tilhørende kliniske symptomer
  • At undersøge potentielle nye og/eller alternative behandlingsmuligheder på baggrund af den genetiske viden, vi opnår.

Professorerne Rikke Steensbjerre Møller og Guido Rubboli fra Epilepsihospitalet, Filadelfia drøfter genetik og epilepsi
Professorerne Rikke Steensbjerre Møller og Guido Rubboli fra Epilepsihospitalet, Filadelfia drøfter genetik og epilepsi

Tværgående forskning

Den tværgående enhed for epilepsiforskning er sammensat af flere faggrupper, der alle arbejder på tværs af organisationen og samarbejder med forskellige sektorer m.m.

Den tværgående forskningsenhed består af neuropsykolog og Post Doc. Anne Vagner Jakobsen, læge og post. Doc Sigge Weisdorf og sygeplejerske og Ph.d. studerende Trine Arnam-Olsen Moos.

Anne Vagner Jakobsen forsker blandt andet i familiebelastning, når et barn rammes af alvorlig sygdom, medicinske traumer og angstbehandling til børn med epilepsi samt sundhedskompetence og kommunikation i mødet med sundhedsvæsenet.

Læge og post. Doc Sigge Weisdorf arbejder med afprøvning af ny teknologi, der både kan bruges på hospitaler og hjemme hos patienterne selv. Han beskæftiger sig også med dokumentation og forbedring af effekten af eksisterende teknologi og behandlingsforløb.

Sygeplejerske og Ph.d. studerende Trine Arnam-Olsen Moos arbejder kvalitativt i sin forskning. Hun vil med sin forskning søge indsigt i voksne mennesker med epilepsi og deres pårørendes perspektiver for at opnå en dybere forståelse af deres opfattelser og oplevelser af epilepsi, sundhed og velbefindende.

Afprøvning af medicin, CTU

Filadelfia, CTU udfører afprøvning af medicin og medicinsk teknologi rekvireret og betalt af industrien indenfor sygdomsområdet epilepsi. Her vurderes relevansen og gennemførbarhed af eksterne henvendelser i forhold til Epilepsihospitalets kontekst. Filadelfia CTU bemandes som udgangspunkt af personale fra Neuropædiatrisk Afdeling med inddragelse af relevant personale fra andre afdelinger.

Kontakt os

Videnskabelige publikationer på Filadelfia

Vi er stolte af vores forskning på Filadelfia, som er på internationalt niveau. Vores store internationale samarbejde bidrager i høj grad til et højt og intenst forskningsniveau. Vi publicerer i videnskabelige magasiner og samler årligt vores publikationer i en forskningsrapport.

Fil
Sprog
pdf
Forskningsrapport 2023
Engelsk
pdf
Forskningsrapport 2022
Engelsk
pdf
Forskningsrapport 2021
Engelsk
pdf
Forskningsrapport 2020
Engelsk
pdf
Forskningsrapport 2019
Engelsk
pdf
Forskningsrapport 2018
Engelsk

Vores forskere

Her ses professor Sándor Beniczky

Sándor Beniczky

Professor

Her ses professor og forsker Rikke Steensbjerre Møller fra Epilepsihospitalet Filadelfia.

Rikke Steensbjerre Møller

Professor

Her ses professor og forsker Guido Robboli fra Epilepsihospitalet Filadelfia

Guido Rubboli

Professor

Her ses forsker Elena Gardella fra Epilepsihospitalet, Filadelfia

Elena Gardella

Lektor, overlæge

Her ses forsker Marina Nikanorova fra Epilepsihospitalet Filadelfia

Marina Nikanorova

Lektor, overlæge

Foto af post doc. Anne Vagner Jakobsen fra Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund

Anne Vagner Jakobsen

Post doc., neuropsykolog

Her ses forsker Sigge Weisdorf fra Epilepsihospitalet Filadelfia

Sigge Weisdorf

Post doc. og afdelingslæge

Her ses Ph.D.-studerende Trine Arnam-Olsen Moos fra Epilepsihospitalet Filadelfia

Trine Arnam-Olsen Moos

Ph.D.-studerende, sygepleje

Udtalelser

Samarbejdet mellem professor Beniczkys team fokuserer på at forbedre diagnosen af epilepsi. På lang sigt håber vi, at vores samarbejde vil bidrage til en paradigmeskift i, hvordan vi i øjeblikket aflæser EEG, og resultere i kvantitative, robuste og reproducerbare værktøjer.

Professor Birgit Frauscher, Duke University, USA

Vores samarbejde med professor Benizckys team og det danske epilepsicenter i Dianalund har overordnet set været det mest frugtbare i vores karriere, hvilket har muliggjort udviklingen og opnåelsen af et stort antal fælles innovative projekter til gavn for mennesker med epilepsi.

Professor Philippe Ryvlin, Lausanne University Hospital, Schweiz

Forskning

Filadelfia Forskning

Filadelfias forskning er bredt repræsenteret i hele organisationen, men organiseret i fire forskningsområder: Neurofysiologi, Genetik og personlig medicin, Tværgående forskning og CTU. Leder af Filadelfia Forskning er Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg.
Sekretariatsfunktionen er organiseret i Filadelfia Forskning som blandt andet yder sekretærbistand til og understøtter bl.a. Forskningsudvalget og Projektkontoret samt koordinerer Hjernebroen og Journal Club.

Forskningsudvalget

Filadelfia forskningsudvalg består af uddannede og etablerede forskere fra Filadelfias forskningsområder.  Udvalget består af en række faste medlemmer hvor sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg er formand. For at sikre bredden på faglighed og videnskabelig metode kan andre forskningsaktive deltage. Udvalget arbejder med overordnede problemstillinger for at gøre vejen til forskning mere smidig og tilgængelig. Der er møde fire gange om året som understøttes af Filadelfia Forskning. Udvalgets medlemmer er:

Hjernebroen

Hjernebroen er et tværfagligt møderum med fokus på vidensdeling, erfaringsudveksling og sparring. Gruppen består af udviklings- og forskningsmedarbejdere på tværs af fagspecialer og afdelinger. Det er fx sygeplejersker, pædagoger, lærere, psykologer med flere. Hjernebroen holder fire årlige møder, derudover afholder gruppen to årlige temadage. Hjernebroen koordineres af Filadelfia Forskning.

Journal Club

Mindst to gange årligt har Filadelfias medarbejdere mulighed for at deltage i Journal Club. Det er et tilbud til alle Filadelfias medarbejdere, hvor forskningsartikler bliver drøftet. Artiklerne relaterer sig til Filadelfias mangeartede vidensfelter. Journal Club henvender sig til den uerfarne læser af forskningsartikler, som er nysgerrig på at udvide sin viden og styrke sin akademiske læselyst sammen med andre. Filadelfia Forskning koordinerer Journal Club.

Projektkontor

Det skal være nemt at gå fra projekt idé til forankret indsats. Projektkontoret er et tilbud til Filadelfias medarbejdere, hvor forskellige funktioner og afdelinger bidrager til hjælp og vejledning i forbindelse med forskning og udvikling. Her kan man blandt andet finde:

  • Vejledning i forhold til projektudvikling, drift og forankring
  • Juridisk vejledning i forhold til finansiering, databeskyttelse, databehandleraftaler, anmeldelse af forskningsprojekt og andet formalia.
  • Økonomisk vejledning i forhold til projektbudget, finansiering via fonde og meget andet.

Projektkontoret arbejder ad hoc og består af kompetencer jura og økonomi samt projektudvikling og projektledelse.

Kom i kontakt med Filadelfia Forskning

Forskning

Seneste nyt

Se flere
Et udsnit af Epilepsihospitalets, Filadelfias forskere 2024
Ny forskningsrapport fra Filadelfia
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE 2024
Foto af arrangørgruppen til DICE 2024 - international konference om epilepsi
151 tilmeldte til vores DICE konference 2024
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.