Spring navigationen over

Borger og bruger

Vi er her altid

Vi giver det enkelte menneske trivsel, livskvalitet og en meningsfuld hverdag – understøttet af tværprofessionelt samarbejde.

Antal borgere i døgntilbud

57

Antal pladser i dagtilbud

128

Antal medarbejdere

214

Antal fagligheder

5

borger og bruger

Visitation til bolig

Filadelfias botilbud modtager borgere fra hele landet.

I er altid velkommen til at kontakte visitationsudvalget for et besøg før en visitationsprocedure sættes i gang. Borgeren skal være i målgruppen.

Visitationsprocedure

 • Borgers sagsbehandler fremsender borgerens VUM dokumenter, lægefaglige oplysninger, vurderinger fra tidligere bosteder m.m. via sikker mail.
 • Vores visitationsudvalg foretager en sundhedsfaglig og pædagogisk vurdering af, om borger tilhører målgruppen.
 • Visitationsudvalget kan også tage på et klinisk visitationsbesøg hos borgeren.
 • Borger får tilbud om at se boligen.
 • Visitationsudvalget  afgør visitationen.
 • Visitationsudvalget sender afgørelsen til handlekommune.

Tildeling af bolig

 • Når en borger får tildelt en bolig på Filadelfias sociale tilbud, udarbejdes en kontrakt samt boligdokument, og vi aftaler en indflytningsdato.
 • Der udarbejdes aftale om serviceydelser og diverse samtykkeerklæringer.
 • Der afholdes forventningsmøde mellem lokal institution og borger / værge / pårørende.
 • Inden indflytning skal kontrakt være underskrevet af borgerens sagsbehandler samt skal serviceaftale, samtykkeerklæringer og referat af forventningsmøde være underskrevet af borger/værge/pårørende.

Venteliste til bolig

 • Man kan komme på venteliste til en bolig på Filadelfias sociale tilbud.
 • Vi prioriterer efter behov og ikke efter anciennitet.

Visitationsudvalget

Visitationen begynder med, at du ringer eller skriver til visitationsudvalget.
Områdechef Søren Astrup Juul

Kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø

borger og bruger

Rehabiliterende indsats til voksne med epilepsi og erhvervet hjerneskade

Der er en fast tilknyttet epilepsilæge, som kommer regelmæssigt på de tre botilbud. Der er vågen nattevagt på botilbuddene.

Vi har et stærkt fagligt miljø, som arbejder tværprofessionelt.

 • Botilbuddene har både medarbejdere fra det sundheds- og socialfaglige område.
 • Medarbejderne er uddannede med specialviden inden for epilepsi og den rehabiliterende og neuropædagogiske tilgang til mennesker med hjerneskade.
 • Botilbuddene er inspireret af hospitalet, hvilket sikrer udvikling og vidensbaseret behandling.
 • Epilepsihospitalets speciallæger og neuropsykologer er tæt på i hverdagen.

borger og bruger

“Vi har valgt Stormly”

“Vi har valgt Stormly, fordi det er et rart sted at være og at alle kender hinanden. Claus føler sig tryg ved det kendte personale og har det godt i sin lille lejlighed.

Som pårørende bliver jeg glad, når vores kontaktperson Pia ringer til mig en fredag aften og siger: At hun blot vil sige at Claus og hende har haft en god aften og han er ved at være frisk igen. Det varmer meget. “

Gitte Brøndum, pårørende til borger på Stormly

Borger og bruger

Information om de fire sociale tilbud

Med høj faglighed og hjertet på rette sted, tilbyder vi rehabilitering med mening. Vi har samlet nogle af de spørgsmål, som vi ofte hører.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er voksne mennesker med epilepsi og/eller erhvervet hjerneskade samt fysiske, psykiske, sociale og kognitive problemstillinger. De fysiske rammer gør det muligt at modtage borgere med betydelig funktionsnedsættelse. Vores botilbud har midlertidige pladser §107 og længerevarende pladser §105/108. Vores dagtilbud har tilbud inden for beskyttet beskæftigelse §103 og aktivitets- og samværstilbud §104.

Hvordan er fagligheden?

Vores faglige tilgang vægter den rehabiliterende og neuropædagogiske tilgang samt specialviden indenfor epilepsi. Alle medarbejdere bliver tildelt et specialtilrettet kompetenceforløb.

Den professionelle indsats sker via fælles vedtagne principper, retningslinjer

og metoder for, hvordan medarbejderne udøver deres viden, færdigheder og kompetencer i indsatsen overfor borgeren – baseret på den aktuelt bedste viden.

Hvordan sikres udvikling?

De første tre-seks måneder afklarer vi borgers ønsker, håb og drømme for fremtiden samt borgers behov for støtte og hjælp ud fra borgerens funktionsniveau.

Derefter anbefaler vi en plan for en tværprofessionel indsats for den enkelte borger. Vi arbejder ud fra et professionelt tilrettelagt forløbsprogram.

Forløbsprogrammet er inspireret af pakkeforløb på Epilepsihospitalet og sikrer en udviklende, rehabiliterende eller kompenserende indsats – samtidig med et fagligt overblik over indsatserne.

Vi har fire målgrupper, hvor de faglige indsatser vægtes forskelligt afhængig af hvilke af de fire målgrupper borgeren er indskrevet i.

Kontakt vores bo- og dagtilbud

Områdechef Søren Juul
Telefon: 2334 9425

Kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø
Telefon: 2179 0065
Sikkerpost: stormly@filadelfia.dk

Borger og bruger

Seneste nyt

Alle De unge Epilepsi Forskere Hjerneskade Laboratoriet Nyheder
Se flere
Foto af eksteriør af botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Åbent hus på botilbud for unge
Foto af kommende administrerende direktør Lisbeth Nielsen
Lisbeth Nielsen bliver kommende direktør
Foto af renovering af ungdomslejlighed på botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Botilbud for unge åbner i Juelsminde
Filadelfias patienthotel i Dianalund
Patienthotellet lukker midlertidigt
Et udsnit af Epilepsihospitalets, Filadelfias forskere 2024
Ny forskningsrapport fra Filadelfia
Foto af seance i træningscenter på Center for Neurorehabiltering, Filadelfia i Dianalund
Ny årsrapport fra Center for Neurorehabiltering
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE 2024
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE konference
Foto af apparatur til medikamentmonitorering
Udvidelse af MS instrument
Pipetteudstyr på Filadelfias Laboratorie i Dianalund
Ny analyse i form af Lurasidon
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.