Spring navigationen over

diagnosticering

Epilepsi hos børn og voksne

Filadelfia er Danmarks specialiserede Epilepsihospital med diagnosticering på h​øjeste internationale niveau. Det er vigtigt at få en præcis diagnose.

Årlige indlæggelser

1.350

Årlige ambulante konsultationer

6.000

Børn med epilepsi i Danmark

5.000

Mennesker med epilepsi i Danmark

76.000

Årlige patienter i EMU

250

Diagnosticering

Forundersøgelse og EEG

Som ny patient bliver du indkaldt til forundersøgelse og EEG

Både børn og voksne kommer til forundersøgelse på henholdsvis ‘Afdeling for Børn med Epilepsi’ eller ‘Afdeling for Voksne med Epilepsi’. EEG er en undersøgelse, der registrerer hjernens elektriske aktivitet. EEG foregår i Filadelfias EMU på Neurofysiologisk Klinik.

Diagnosticering

Epilepsigenetik og Personlig Medicin

Vi kortlægger 400 nye patienters gener hvert år

Det er nu muligt at teste hele eller dele af arvemassen for eventuelle genetiske årsager til epilepsi. Man kan nogle gange forklare, hvordan kroppen vil reagere på medicin ud fra den genetiske forandring og de fysiologiske konsekvenser. Lægerne kan dermed målrette den medicinske behandling. Personlig medicin er under konstant udvikling, og Epilepsihospitalet bruger det i stigende grad. Afdeling for Epilepsigenetik og Personlig Medicin har tilbud til både børn og voksne.

Diagnosticering

Generel information om epilepsi

Det kan være meget vigtig at få en diagnose og dermed en forklaring på, hvorfor man selv eller ens pårørende har epilepsi. Vi har samlet svar på nogle spørgsmål her.

Hvorfor får man epilepsi?

Epilepsi forstyrrer hjernens elektriske aktivitet fra få sekunder til flere minutter. Hjernen normaliserer sig så igen i større eller mindre grad.

Årsagen til epilepsi hos nyfødte og små børn er ofte genfejl eller fødselsskader. Hos unge voksne er årsagen oftest ukendt, mens det hos ældre ofte skyldes blodpropper eller hjernesvulster.

To læger i dialog på Epilepsihospitalet, Filadelfia.
To læger i dialog på Epilepsihospitalet, Filadelfia.

Er epilepsi arvelig

Ja, epilepsi kan være arvelig. Der er en genetisk årsag til epilepsi ved ca. 30 % af de patienter, som får de første anfald i de første leveår.

Det kan være vigtigt at få en genetisk diagnose og dermed en forklaring på, hvorfor man selv eller ens pårørende har epilepsi. Det giver ikke bare vished, men kan også fjerne oplevelsen af skyld.

Det giver også mulighed for en målrettet genetisk rådgivning og i visse tilfælde mulighed for at målrette den medicinske behandling.

Hvad er fokale anfald?

Man kalder det et fokalt anfald, hvis den unormale elektriske aktivitet begynder i et afgrænset område i hjernen. Man er vågen under et fokalt anfald, men i nogle tilfælde er bevidstheden påvirket. Der kan komme ryk i arme, ben og ansigt i den ene side af kroppen. Du kan også mærke ændringer i følesansen, som påvirker lugt, syn, hørelse og smag. Der kan være automatiske bevægelser som tyggen, smasken og tale uden mening. I nogle tilfælde kan det fokale anfald sprede sig og give generaliserede anfald og krampe.

Hvad er generaliserede anfald?

Man kalder det et generaliseret anfald, hvis den unormale elektriske aktivitet i hjernen er i begge hjernehalvdel fra begyndelsen af anfaldet. Ved et generaliseret anfald er man uden bevidsthed, og der kan være kramper i hele kroppen. Krampeanfaldet varer ofte op til to minutter.

Man kan også have generaliserede anfald uden kramper fx absenceanfald,  som består i sekunder varende tab af  bevidstheden. Myokonier er de anfald, hvor der er korte ryk i fx en arm. Tit så kort at bevidstheden ikke registrerer det.

Hvad er status epileptikus?

Status epileptikus er en tilstand med vedvarende epileptiske anfald over fem minutter eller gentagne anfald med få minutters pause imellem anfaldene.

Hvad er PNES?

PNES også kaldet funtionelle anfald ligner epileptiske anfald, men hvor der ikke er ændringer i den elektriske aktivitet i hjernen. PNES anfald forveksles ofte med epilepsi. Cirka 20 procent af de patienter, som årligt henvises til Epilepsihospitalet for svært behandlelig epilepsi, får en PNES diagnose.

Ved PNES ses:

  • Krampeanfald med rystelser i arme og ben
  • Stivhed i kroppen
  • Ryk i arme og ben
  • Personen er ukontaktbar

Diagnosticering

Epilepsihospitalet Filadelfia er landsdækkende

Vi målretter vores tilbud om diagnosticering alt efter om man er barn, ung eller voksen. Vi har også et særligt afsnit for voksne patienter med epilepsi og et handicap, et langtidsafsnit og et afsnit for voksne med diagnosen PNES.

Børn med Epilepsi

Filadelfias Afdeling for Børn med Epilepsi er for børn og unge op til og med 17 år. Som ny patient på Neuropædiatrisk Afdeling kommer man først til en forundersøgelse på Ambulatoriet. Blodprøver, observation og videooptagelser af anfaldene i hjemmet eller på hospitalet kan indgå sammen med MR-scanning, EEG og genetisk udredning i diagnosticeringen.

Skærmbillede af EEG fra Epilepsihospitalets EMU
Skærmbillede af EEG fra Epilepsihospitalets EMU

Unge med Epilepsi

Hvis du er ung – op til 17 år, bliver du indlagt på Afdeling for Børn med Epilepsi – Neuropædiatrisk Afdeling. Det kan være svært at gå fra at være barn til voksen. Det kan være særligt udfordrende, hvis du har epilepsi og er på et hospital.

Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har behov for en snak om ting, som er vigtige for dig. Vi tilbyder samtaler om fx søvn, seksualitet, alkohol og medicin. Det kan også være, at du har spørgsmål til fx psykiske symptomer som angst og depression. Husk, du er ikke alene, og vi er her for at hjælpe dig.

Voksne med Epilepsi

Som voksen patient kommer du først til en forundersøgelse på ambulatoriet for voksne. Ved indlæggelse til diagnosticering tager lægen stilling til, hvor meget opsyn, der skal være. Der kan fx være behov for alarm, som registrerer anfald. Du får enestue.

Vi har flere sengeafsnit for vores voksne patienter.

  • Epilepsiafsnit for Voksne
  • Afsnit for Epilepsi med Handicap
  • Langtidsafsnit E
  • Psykoterapeutisk Afsnit

Vi har et særligt afsnit for voksne med handicap. Filadelfias sengeafsnit ‘Epilepsi med Handicap’ er for fysisk og psykisk udviklingshæmmede patienter med epilepsi, som er svær at behandle. Typisk er der behov for en tæt observation over tid. Vores Langtidsafsnit E er for patienter, som bor på afsnittet. Psykoterapeutisk Afsnit har indlagte patienter med PNES.

Voksne med PNES

Det kaldes PNES, når man har epileptiske anfald, men uden unormalitet i hjernens elektriske aktivitet. Via EEG undersøger lægerne, hvorvidt der er ændringer i den elektriske aktivitet. Er der ikke ændringer, er diagnosen PNES. Psykoterapeutisk Afsnit på Filadelfia er er et helt særligt hospitalsafsnit for voksne med PNES. Psykoterapeutisk behandling kan støtte dig i at leve med PNES og få bedre livskvalitet i din dagligdag.

Sådan bliver du henvist

Det frie sygehusvalg sikrer, at patienter frit kan vælge Epilepsihospitalet til undersøgelse og behandling – på lige fod med offentlige sygehuse. Lægen som henviser, skal bruge nedenstående oplysninger.

Epilepsihospitalet Børn Ambulatorium: SKS-kode 3011013, lokationsnummer 5790002277436
Epilepsihospitalet Voksen Ambulatorium: SKS-kode 3011011, lokationsnummer 5790002277412
Epilepsigenetik Ambulatorium: SKS-kode 3011015, lokationsnummer 5790002504181
Epilepsihospitalet Filadelfia,
Klinisk Neurofysiologisk Afdeling: SKS-kode 301108, lokationsnummer 5790000198535 

Kontakt os

Diagnosticering

Seneste nyt

Se flere
Foto af unge mennesker
Podcast med unge stemmer
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.