Spring navigationen over

Stormly

Livskvalitet til voksne

På Det sociale Døgn- og dagtilbud Stormly bor 21 voksne med epilepsi, erhvervet hjerneskade og komplekse udfordringer. Vi arbejder tæt sammen med pårørende.

Antal borgere

21

Antal brugere af dagtilbud

28

Antal medarbejdere

57

§

104

§

107+108

Botilbud til unge

Se vores pjece om botilbud i nye moderne lejligheder og et stærkt, rummeligt fællesskab.

Fil
Sprog
pdf
Botilbud til unge
Dansk

Det synes vi

“Karen har boet på Stormly i mange år. Som familie til Karen føler vi os trygge ved, at Karen er i gode hænder. Rammerne og hendes hverdag fungerer, og der bliver taget hånd om alle de praktiske udfordringer.”

Mette Pedersen, pårørende

“Jeg er glad for at bo på Stormly, fordi jeg ind imellem har nogle grimme tanker, hvor personalet kan hjælpe mig igennem. Jeg er bare glad for at være her. Det er det bedste sted, jeg har boet.”

Sonja Svane Slotte, borger

“Jeg er stolt af at være ansat som socialpædagog på Stormly, fordi vi arbejder sammen som et tværprofessionelt team for at komme rundt om hele borgeren og dermed skabe de bedste forudsætninger for at borgerne oplever livskvalitet og en meningsfuld tilværelse.”

Simon Elkrog, socialpædagog på Stormly

Stormly

Ofte stillede spørgsmål

Man kan have både bekymringer og spørgsmål, hvis man har en pårørende med epilepsi – som flytter ind på Filadelfias døgntilbud. Vi har samlet nogle af dem her.

Epileptiske anfald

Vores medarbejdere er uddannet inden for epilepsi og ved nøjagtig, hvad de skal gøre, hvis en borger får et epileptisk anfald. Ingen er alene, vi er der altid. Det skaber tryghed, at vi kan sætte hurtigt ind, hvis der er et epileptisk anfald.

Aktiviteter

På Stormly holder vi mange fælles aktiviteter, hvor der kommer underholdning og musik hos os. Vi følger årstiden og de traditioner, som følger med fx fastelavn, påske og jul. Det giver gode minder og fællesskaber.

Håndarbejde, brætspil og sang er en del af hverdagen – hvis vi da ikke tager minibussen til Juelminde med havn, strand og byliv.

Venskaber

Venskaber og fællesskaber er vigtige på Stromly. Vi skaber rum for, at alle kan deltage og være med i aktiviteter, som skaber fællesskaber.

På dagtilbuddet kommer brugere fra andre døgntilbud, så her møder man også nogle fra lokalområdet. .

Fast kontaktperson

Alle borgere får en eller flere faste kontaktpersoner. De danner sammen med andre kollegaer et fast team, som har en stærk faglighed og arbejder tværfagligt. Teamet hjælper med praktiske, personlige og sociale opgaver. De giver også pædagogisk og sygeplejefaglig støtte og hjælp. Der er et tæt samarbejde med pårørende.

Særligt til unge

Vi etablerer og afprøver et mindre ungemiljø for borgere mellem 18-25 år indenfor de tre målgrupper med epilepsi på Stormly i Juelsminde.

De unge kommer hjemmefra og skal derfor styrkes i at bruge deres ressourcer til at opnå ønskede mål og dermed en positiv udvikling. Samtidig skal de styrkes i at opnå et aktivt of selvstændigt ungdomsliv.

De unge skal tilbydes en STU-uddannelse, eksternt dagtilbud eller Stormlys interne aktivitets-og samværstilbud – alt efter ønsker og behov.

Det helt centrale omdrejningspunkt for et trygt, meningsfuldt og alderssvarende ungemiljø vil være gensidig relationer til andre unge, hverdagens gøremål og det at føle sig som en del af et fællesskab men andre ligestillende unge med epilepsi.

Ungemiljøet skal arbejde med at inddrage de unge i et forpligtende fællesskab, hvor de unge har et fælles tredje, som skaber selvværd og selvtillid. Det kan fx være i fælles tilberedning af mad, fælles rengøring og fælles aktiviteter, herunder også stort fokus på motion og fritidsaktiviteter ud af huset.

To store lejligheder er ved at blive etableret. Ombygningen omfatter også etablering af køkken-alrum, hvor de unge kan hygge sig og lave mad sammen. 

Vi forventer at åbne op for pladser efter sommerferien 2024. Du er velkommen til at kontakte områdeleder Søren Juul.

Nyt om Nørrestrand

Filadelfia bygger et nyt botilbud nord for Horsens. I første omgang bliver der bygget med plads til 24 boliger, som beboere kan flytte ind i fra 2026. Botilbuddet vil få en afdeling for unge, som har epilepsi. Det bliver et helt særligt tilbud, som ikke findes i dag til de unge med epilepsi, som har brug for en hverdag med støtte.

Bostedet bliver en erstatning for døgn- og dagtilbuddet Stormly ved Juelsminde. De nuværende beboere og medarbejdere flytter med ind på det nye botilbud.

Overskigt over Nørrestrand ved Horsens. Et nyt døgn- og dagtilbud
Oversigt over byggeriet Nørrestrand nord for Horsens.

Vores tilsynsrapporter

Det sociale Døgn- og dagtilbud Stormly er godkendt af Socialtilsyn Midt og er registreret og underlagt det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fil
Sprog
pdf
Tilsynsrapport fra Styrelsen fra Patientsikkerhed 2023
Dansk
pdf
Stormlys tilsynsrapport 2023
Dansk

Stormly

Dagtilbuddet

Vores dagtilbud har 28 pladser til både borgere på døgntilbuddet og i lokalområdet. Dagtilbuddet hører under §104.

Medarbejdere

Dagtilbuddet har fagligt stærke medarbejdere, som sætter aktiviteter i gang. De er udannet pædagog og ergoterapeut.

Aktiviteter

Vi passer urtehaven og drivhuset. Vi laver mad og bager.

Vi har kreative aktiviteter med stof, garn, perler, aviser, blade m.m.

Vi samler ind fra naturen med kastanjer, løvblade og sten, som de laver noget ud af.

Vi tegner, lytter til musik, fysisk aktivitet, hvor husets fysioterapeut deltager og har fællesskaber med brætspil.

Vi tager på udflugter og deltager i aktiviteter i Juelsminde. Vi arrangerer fester i løbet af året – gerne med underholdning fx musik, trylleshow eller andet.

Vi får besøg af:

  • Lokale præster, som synger, snakker og hygger
  • Forældre på barsel med deres babyer
  • Hundebesøg

Kom i kontakt med Stormly

Socialt døgn- og dagtilbud Stormly
Vejlevej 12-14
7130 Juelsminde

Telefon: 5827 1400
Sikker post: stormly@filadelfia.dk

Stormly

Seneste nyt

Alle De unge Epilepsi Forskere Hjerneskade Laboratoriet Nyheder
Se flere
Foto af eksteriør af botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Åbent hus på botilbud for unge
Foto af kommende administrerende direktør Lisbeth Nielsen
Lisbeth Nielsen bliver kommende direktør
Foto af renovering af ungdomslejlighed på botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Botilbud for unge åbner i Juelsminde
Filadelfias patienthotel i Dianalund
Patienthotellet lukker midlertidigt
Et udsnit af Epilepsihospitalets, Filadelfias forskere 2024
Ny forskningsrapport fra Filadelfia
Foto af seance i træningscenter på Center for Neurorehabiltering, Filadelfia i Dianalund
Ny årsrapport fra Center for Neurorehabiltering
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE 2024
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE konference
Foto af apparatur til medikamentmonitorering
Udvidelse af MS instrument
Pipetteudstyr på Filadelfias Laboratorie i Dianalund
Ny analyse i form af Lurasidon
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.