Spring navigationen over

Børneskolen

Her er rart at lære

Vores værdier er fællesskab og trivsel. Vi har små klasser med fire-fem elever fra 0.-10. klasse. Vi har også fritidsordning på skoledagene.

Års erfaring

25

Elever

45

Elever pr. klassetrin

5

Antal medarbejdere

27

Børneskolen

Regional specialskole fra 0.-10. klasse

Skolen er for elever med epilepsi eller andre neurologiske udfordringer

Her er rart at lære. Fællesskab og trivsel er vores bærende værdier. Vi ved, at alle elever er forskellige. Vi styrker klassens fællesskab og skaber mere ro i klassen. Det bidrager til, at vi kan imødekomme elevernes forskellige behov.

Vi giver eleverne redskaber til at mestre skolearbejdet og håndtere de individuelle vanskeligheder. Vi har mere end 25 års erfaring med specialpædagogik og specialundervisning, der tager afsæt i anerkendende pædagogik og neuropædagogik.

Specialskolen er for elever, der har brug for en ny start i en specialskole, eller for elever, der fra skolestart har behov for et specialskoletilbud.

Børneskolen

Vi har ro og plads til mere fordybelse

Vi skaber tid til fordybelse og kvalitetstid med dygtige lærere og pædagoger. Vi underviser i folkeskolens obligatoriske fag og tilbyder folkeskolens afgangseksamen. Som både elev og forældre kan man have mange spørgsmål om skolen – vi har samlet nogle af dem her.

Hvilke fagligheder har medarbejderne?

Langt de fleste er uddannede skolelærere. Men vores medarbejdere har flere fagligheder.

  • Skolelærere
  • Pædagoger
  • Medhjælpere
  • Audiologopæd
  • Lægesekretær
  • Kontormedhjælper
  • UU-vejleder.

Udover den faste stab har vi også medarbejdere tilknyttet fra Epilepsihospitalet:

  • Neuropsykologer
  • Ergoterapeuter
  • Læger

Hvordan er skoledagen opbygget?

Skoledagen begynder klokken 8.30. Formiddagen består af tre blokke á to lektioner. Imellem blokkene er der et frikvarter på 20 minutter og en spisepause/frikvarter på 50 minutter, hvor eleverne efter spisning får bevægelse og leg ind i hverdagen i skolegården med mange forskellige legeredskaber.

Det pædagogiske personale holder tilsyn og deltager i frikvartererne. Det er en vigtig del af skolens observation af den enkelte elevs kompetencer.

Vi har en sportshal, motionscenter og en stor legeplads.

Hvilke fag underviser vi i?

Eleverne undervises i folkeskolens obligatoriske fag med afsæt i Børne- og Undervisningsministeriets vejledende timetal. Vi tilbyder individuel tilrettelagt undervisning i klasserne. Vi har som noget særligt mulighed for værkstedsundervisning.

Hvordan bliver man elev?

Eleven kan blive henvist via distriksskolen – den folkeskole, som eleven er tilknyttet, eller forældrene kan benytte det frie skolevalg.

Kommunen kan også henvise eleven, hvis eleven skal have specialundervisning.

Filadelfias specialskoles visitationsudvalg vurderer, om tilbuddet kan matche elevens behov.

Har I en skolefritidsordning, SFO?

Ja, vi har SFO for elever fra 0.-6. klasse. Vi tilbyder morgen- og eftermiddags-SFO på skoledagene fra kl. 6.30 – 15. Der er altid pædagogisk personale, som tilbyder forskellige aktiviteter.

Hvordan fungerer kørsel?

Distriksskolen eller kommunen skal visitere til transport til og fra skolen. Forældre er forpligtet til at afmelde kørsel ved sygdom.

Børneskolen

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af seks medlemmer og to suppleanter, der vælges af generalforsamlingen hvert år i august/september. Medlemmerne er valgt for to år ad gangen. Bestyrelsen har to-fire møder om året.

Sarah Rønsholdt-Mebus, forælder

Katrine Bøgsted-Møller, forælder

Rikke Eva Nannberg, forælder

Annika Justesen, forælder

Stine Skov Clarke, leder af Børneskolen

Michael Steen Jensen, skolekonsulent

Skolebestyrelsen er optaget af at alle forældre føler sig inddraget i arbejdet med at skabe en skole, hvor fællesskab og trivsel er de bærende værdier.

Børneskolen

Forældreråd

Forældrerådet er bindeled til skolebestyrelsen, bindeled mellem forældre og medarbejdere og forældrene imellem samt medansvarlige for at styrke trivslen i klasserne. 

Forældrerådet tager initiativ til sociale arrangementer for klassen i og uden for skolen. De sørger for invitationer, planlægger og er med til at uddelegere opgaver som eksempelvis indkøb og borddækning.

Forældrerådet engagerer sig i organiseringen af klassens fælles liv, eksempelvis ved at stå for indsamling til klassekassen.

Børneskolen

Forberedt på fremtiden

Vi løfter motivationen blandt de ældste elever

Skolen tilbyder afgangseksamen og fokuser på at give eleverne de nødvendige kompetencer til at gennemføre en uddannelse.

Udskolingen med elever fra 8.-9.-10. klasse vil få mulighed for et praktisk orienteret undervisningsforløb, uden at vi går på kompromis med den faglige kvalitet. Skolen sikrer, at elever med indlæringsvanskeligheder, som følge af epilepsi eller kognitive udfordringer, får optimale muligheder for at få en god uddannelse.

Vi har en tryg skoledag, hvor faste rutiner og forudsigelighed er meget vigtige elementer.

Vi gør eleven parat til mere end uddannelse – også til at fungere i hverdagen.

Politikker og planer

Børneskolen har udarbejdet en række politikker og planer for at have retningslinjer for en god skoledag.

Fil
pdf
Antimobbeplan, 2024
pdf
Trivsel og læring, 2024

Kom i kontakt med Børneskolen

Åbent hverdage: 8-15

Dr. Sells Vej 23
4293 Dianalund

Telefon: 58271230
Sikker post: boerne-sikker@filadelfia.dk

Brug digital post ved personfølsomme oplysninger. Du finder os under kategorien: Region Sjælland -> Sygehuse -> Filadelfia -> Afdeling.

Børneskolen

Seneste nyt

Se flere
Foto af Ena Nielsen, som er Filadelfias første STU-elev,
Første dimissionsfest for STU-elev
Foto af eksteriør af botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Åbent hus på botilbud for unge
Foto af renovering af ungdomslejlighed på botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Botilbud for unge åbner i Juelsminde
Fælleshuset til botilbuddet for unge, som går på STU, Filadelfia i Dianalund
Botilbud for unge åbner til august
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.