Spring navigationen over

Forsker

Trine Arnam-Olsen Moos

Akademiske Kvalifikationer

Ph.D.-studerende og udviklingssygeplejerske Trine Arnam-Olsen Moos er ansat hos Filadelfia Forskning.

 • 2022- Ph.D.-studerende hos Filadelfia Forskning og Department of Public Health, Section of Nursing Resarch at Aarhus University
 • 2016-2018 Master in Nursing Science Department of Public Health, Section of Nursing Resarch at Aarhus Universitet
 • 2005- Epilepsihospitalet, Filadelfia

Trine Arnam-Olsen Moos’ forskning

Trine Arnam-Olsen Moos søger indsigt i voksne mennesker med epilepsi og deres pårørendes perspektiver for at opnå en dybere forståelse af deres opfattelser og oplevelser af epilepsi, sundhed og velbefindende. Denne forståelse danner afsæt for ideer til udvikling og forbedring af omsorg og pleje i klinisk praksis.

Aktuel Ph.D.-projekt

Ph.D.-projektets titel er: Suffering and well-being as experienced by adults with refractory epilepsy undergoing rehabilitation in a community setting and their next of kin – a qualitative study.

I Danmark tilbydes nogle af de sværest ramte patienter med epilepsi psykosocial udredning og/eller rehabilitering i hospitalskontekst med det formål at afdække patientens funktionsniveau og arbejde frem imod et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt med udgangspunkt i patientens egne værdier, præferencer og ressourcer.  

Undersøgelser viser, at der er store udfordringer efter udskrivelse og i overgangen fra hospital til kommune. I Danmark findes aktuelt kun meget sparsom (og ingen videnskabelig) viden om, hvordan rehabiliteringen efter indlæggelse manifesterer sig i patienter og pårørendes liv – altså –  hvad er betydningsfuldt for deres trivsel og hvilke begrænsninger og udfordringer der er til stede efter udskrivelse. 

Formålet med Trine Arnam-Olsen Moos’ aktuelle forskningsprojekt er at identificere de udfordringer, som voksne med epilepsi og deres pårørende oplever efter udskrivelse fra rehabiliteringshospital samt at integrere disse nye ’indefra’-perspektiver med faglige perspektiver fra rehabiliteringsprofessionelle og andre relevante samarbejdspartnere fra epilepsiområdet i både social, primær og sekundær sektor med henblik på at udvikle konkrete anbefalinger.

Formålet med sådanne anbefalinger er at forbedre kvaliteten af samarbejdet sektorovergangen og dermed fremme trivsel i, og udbytte af den videre rehabiliteringsproces i kommunal kontekst til gavn for svært ramte epilepsipatienter og deres familier – men også for samfundet som helhed.

Forskningsfelt

 • Patient- og pårørendeperspektiver
 • LifeWorld-led Care
 • Transition i sektorovergange
 • Rehabilitering
 • Familiesygepleje
 • Fænomenologi
 • Lidelse og velbefindende
 • Kvalitativ forskning
 • Seksualitet i relation til epilepsi.

Seneste nyt

Et udsnit af Epilepsihospitalets, Filadelfias forskere 2024
Ny forskningsrapport fra Filadelfia
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE 2024
Foto af arrangørgruppen til DICE 2024 - international konference om epilepsi
151 tilmeldte til vores DICE konference 2024
This site is registered on wpml.org as a development site.