Spring navigationen over

Diakoni

Styrk helhedssyn

Vi har kurser inden for diakoni, Den medmenneskelige samtale samt samtaler og supervision.

DIAKONI

Diakonifaglig efteruddannelse

Vi har samlet målgrupper og indhold her.

Målgruppen for uddannelsen

Den er for dig, der arbejder i en tæt relation til patienter, borgere og brugere i sårbare eller udsatte livssituationer. Den er også for dig, der på et mere organisatorisk niveau arbejder i organisationer, der henvender sig til ovenstående målgrupper. Det kan være følgende faggrupper:

 • Ansatte på hospitaler, hospices, plejehjem og andre sundhedsfaglige institutioner
 • Ansatte på væresteder, varmestuer, opholdssteder og andre sociale eller pædagogiske institutioner
 • Fagpersoner i diakonale institutioner generelt.

Det får du ud af uddannelsen

 • Du vil få dybere indsigt i diakoniens egenart og ressourcer
 • Du får sprog og viden om diakoni, således at du kan kommunikere og forklare den diakonale faglighed i det daglige samspil med andre fagområder
 • Du vil kunne indgå i forskellige livstolkninger hos den enkelte person
 • Du får forståelse for komplekse problemstillinger og handlingskompetence til at gå ind i dem ud fra en diakonifaglig tilgang
 • Du lærer at omsætte ny viden, faglige ønsker og ideer til udvikling af din daglige praksis.

Diakonifaglig efteruddannelse på Filadelfia giver det medmenneskelige rum og plads i det daglige arbejde. Vi drøfter ligeværdighedens plads i en professionel hverdag, hvordan vi skaber plads til det hele menneske – og hvordan det kan gå hånd i hånd med diakonifaglighed.

Den diakonifaglige efteruddannelse kan indgå som en del af uddannelsen til diakon.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du mindst have

 • 2 års relevant erhvervserfaring
 • Relevant erhvervsfaglig uddannelse, grunduddannelse for voksne eller realkompetencer på mindst samme niveau som ovennævnte.

Forløb og moduler

forløber over et år.

Modulerne afvikles som 3×2 internatdage. Alle kursusdage er hverdage. På modul 2 og 3 skal der tillægges en eksamensdag, da begge moduler afsluttes med mundtlig eksamen. Dertil skal du påregne 1 studiedag på henholdsvis modul 1 og 2 i regionale læringsgrupper.

Beregn ca. 30 timer pr. modul til forberedelse til undervisning og opgaveskrivning.

Modul 1

Diakoniens værdigrundlag og historie (60 lektioner)

Du tilegner dig en diakonifaglig bevidsthed, så du vil kunne beskrive arbejdspladsens diakonale værdigrundlag og historik.

Indhold:

 • Diakoniens værdimæssige udgangspunkt; kristendom som værdigrundlag og menneskesyn
 • Diakoniens historiske udvikling; i den samfundsmæssige og kirkelige kontekst 
 • Ny diakoniforståelse efter 1990; diakoni som brobyggerfunktion

Eksamen: Skriftlig opgave.

Modul 2

Diakoni – menneskelighed og relation (60 lektioner)

Du møder diakoniens forskellige udtryksformer, og hvad der karakteriserer dem, herunder også sjælesorg som et særligt diakonalt sprog.

Du vil kunne kommunikere diakoniens forskellige udtryk på en klar og struktureret måde, herunder kortlægge arbejdspladsens diakonale udtryk.

Indhold:

 • Diakoniens faglige kompetence – en definition af diakoni som fag
 • Sjælesorg som diakonalt sprog – at kunne møde menneskers liv og sjæl
 • Reaktion og omsorg – om medmenneskelighedens styrke.

Eksamen: Mundtlig eksamen

Modul 3

Modul 3: Diakoni i samspil med andre metoder (60 lektioner)

På dette modul vil du møde hvordan diakoni opererer i samspil med andre fagligheder og metodikker. Du vil få viden om og redskaber til, hvordan diakoni kan indgå i samspil med andre metoder, der har brugerudgangspunkt og er brugerorienteret.

Du vil få en forståelsesramme for nyere diakoniforskning og redskaber, der sætter dig i stand til at gennemføre små forskningsprojekter på egen arbejdsplads.

Indhold:

 • Diakoni rehabilitering og recovery; meningsfulde liv som personlig proces
 • Diakoni og empoverment; borgeren som partner
 • Anvendelse af diakonimetoder i det sociale- og sundhedsmæssige fagfelt; krav til og muligheder for udvikling af nye diakonimetoder
 • Diakoni som forskningsmæssig disciplin

Eksamen: Mundtlig eksamen.

Praktiske oplysninger

Al undervisning og eksamen foregår på Filadelfia.

Deltagerprisen for hele uddannelsen er 32.000,- kr. + moms. Prisen inkluderer forplejning og overnatning på internater. Dertil skal du påregne begrænsede udgifter til bøger. 

Diakoni

Medmenneskelig samtale

Kurset løber fra februar-juni 2025.
Vi har samlet information om ‘Medmenneskelig samtale her.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, som har samtalen som redskab i det daglige arbejde eller frivillige engagement. Det er en forudsætning, at man har en vis erfaring med samtalen.

 

Undervisningsform

Undervisningen tager udgangspunkt i praksis tilknyttet relevant teoretisk undervisning. Formen vil veksle mellem fremstilling af cases, oplæg og afprøvning af læring i gruppe.

Indhold

 • Den gode samtale – introduktion til samtalebegrebet og praksismodeller.
 • Den følsomme samtale – om følelsernes indflydelse i samtalen både positivt og negativt.
 • Den livgivende samtale – fokus på det eksistentielle og åndelige behov og indhold.
 • Fokus på hjælperen – blinde pletter, udviklingspunkter og den gode egenomsorg.
 • Den sorgfulde samtale – hvorledes forstås sorg og hvordan sørgende mødes.

Udbytte

Deltagerne dygtiggøres til at kunne agere fagligt i den almindelige og den nære samtale. Deltagerne trænes i at finde det vigtige i samtalen og få fortrolighed med deres egne ressourcer og begrænsninger.

Tid og sted 2025

 • Modul 1 – 6.- 7. februar 
 • Modul 2 – 3.- 4. marts
 • Modul 3 – 8.- 9. april
 • Modul 4 – 14.- 15. maj
 • Modul 5 –  17.- 18. juni

Der er tale om 5x 2 dage i 2025.

Den første dag begynder kl. 10.30, og vi slutter den anden dag kl. 15. Kurset afholdes hos Filadelfia Uddannelse, Filadelfia, Kolonivej 3, 4293 Dianalund.

 

Pris

Pris og bestilling af overnatning

Forløbet koster 16.480,- kr., som dækker undervisning, formiddagskaffe med brød og eftermiddagskaffe med kage samt aftensmad. Bemærk, at forløbet er ekskl. overnatning og frokost.

Filadelfia har en kantine, hvor du kan købe frokost til en overkommelig pris. Hvis du ønsker overnatning, så kontakt Filadelfia Uddannelse. 

Meld dig til

Diakoni

Samtaler og konsultentopgaver


Du kan henvende dig som privatperson eller medarbejder, alt efter om du oplever en udfordring, krise eller sorg. Vi giver organisationer særlige forløb.

Samtaler

Vores samtaler er en hjælp til at få øje på egne ressourcer og styrker og erkende og bearbejde de svagheder, som alle mennesker rummer.

Hvilken type samtale du, og din gruppe har brug for kan afhænge af, hvad situationen er. Hvis du er i tvivl om, hvilket tilbud der er det rigtige, er du meget velkommen til at henvende dig til os.

Hjælp til at få øje på egen styrke

Vores samtaler er en hjælp til at få øje på egne ressourcer og styrker og erkende og bearbejde svagheder.

Hvilken type samtale der er brug for afhænger af situationen.

Sorg- og krisesamtaler

Sorg og krise kan udløses af fx dødsfald, skilsmisse, sygdom, afskedigelse eller stress, og hvor det kan være svært at komme videre, fordi muligheder i livet synes begrænsede. Samtalerne kan være for individer, par, familier eller grupper.

Sjælesorgsamtaler

Sjælesorg er hjælp til at leve – og hjælp til at tro. Samtalen giver derfor plads til at reflektere over livets eksistentielle og åndelige spørgsmål. En sjælesorgsamtale er en individuel samtale.

Supervision

Supervision er et forum, hvor udfordringer og problemer fra hverdagens arbejdsliv kan fremlægges. Supervision giver dig eller din gruppe ny inspiration og energi til at løse konkrete opgaver og dilemmaer samt forbygge udbrændthed.

Konfliktløsning og mediation

Mediation er en metode til at hjælpe parter i en konflikt til at finde en løsning, de begge kan acceptere som god. Forhandlingerne ledes af en neutral forhandlingsleder – en mediator. Mediatoren skal ikke komme med forslag til løsning af konflikten, men derimod sørge for, at forhandlingerne gennemføres på en konstruktiv måde, så parterne selv finder frem til en løsning.

 

Kom i kontakt med Filadelfia Uddannelse

Kolonivej 3, 4293 Dianalund
Mandag-fredag: Kl. 9-15

Telefon: 2290 2225

Email: fil-kurser@filadelfia.dk

Diakoni

Seneste nyt

Alle De unge Epilepsi Forskere Hjerneskade Laboratoriet Nyheder
Se flere
Pipetteudstyr på Filadelfias Laboratorie i Dianalund
Ny analyse: Fenfluramin
Foto af Ena Nielsen, som er Filadelfias første STU-elev,
Første dimissionsfest for STU-elev
Foto af eksteriør af botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Åbent hus på botilbud for unge
Foto af kommende administrerende direktør Lisbeth Nielsen
Lisbeth Nielsen bliver kommende direktør
Foto af renovering af ungdomslejlighed på botilbuddet Stormly, Filadelfia i Juelsminde
Botilbud for unge åbner i Juelsminde
Filadelfias patienthotel i Dianalund
Patienthotellet lukker midlertidigt
Et udsnit af Epilepsihospitalets, Filadelfias forskere 2024
Ny forskningsrapport fra Filadelfia
Foto af seance i træningscenter på Center for Neurorehabiltering, Filadelfia i Dianalund
Ny årsrapport fra Center for Neurorehabiltering
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE 2024
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE konference
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.