Spring navigationen over

Medikamentmonitorering 12.5 2024

Avancerede LC-MS/MS analyser

Vi udfører avancerede LC-MS/MS analyser på en lang række antiepileptika, antidepressiva og antipsykotika. 90 % af medicinanalyserne, der udføres dagligt, forventes svaret senest to dage efter prøvemodtagelsen.

Antal medikamentanalyser

64

Antal CYP-analyser

6

Årsproduktion

~40.000

Medikamentmonitorering

Bredt sortiment

Vi udfører analyser af antiepileptika, antidepressiva og antipsykotika. Analyserepertoiret dækker mere end 60 forskellige medikamenter og metabolitter.

Alle medikamentanalyser udføres flere gange ugentligt.
Hjælp os med at blive bedre ─ medikamentprogrammet tilpasses løbende blandt andet baseret på rekvirenthenvendelser.

Medikamentmonitorering

Laboratoriet er landsdækkende

I kraft af avanceret udstyr, nye analysemetoder og kompetent personale kan laboratoriet levere hurtige analysesvar, som giver basis for korrekt dosering af antiepileptika og psykofarmaka til gavn for patienterne.

Laboratoriet er landsdækkende og servicerer hospitaler i Danmark, Grønland og Færøerne.

Medikamentmonitering

Eksterne links

Vi har samlet en række nyttige links. Man er også altid velkommen til at kontakte Laboratoriet med generelle spørgsmål eller rådgivning omkring et resultat.

Promedicin

Promedicin leverer opdateret, videnskabelig information om medicin til borgere og sundhedsprofessionelle i Danmark. Informationen er frit tilgængelig for alle. På promedicin findes blandt andet en tabel med oplysninger om udvalgte antiepileptikas farmakokinetik og bivirkninger i monoterapi samt vejledende terapeutiske intervaller.

Drug Interactions Flockhart Table

En opdateret liste over hvilken medikamenter der omsættes via de enkelte cytochrom P450 monooxidase enzymer, kan ses på Drug Interactions Flockhart Table, der opdateres af Indiana University. Denne liste indeholder også en oversigt over hæmmere og inducere, som er aktuelt ved co-medicinering.

Interaktionsdatabasen

interaktionsdatabasen, som er oprettet af Lægemiddelstyrelsen, er det muligt at fremsøge specifikke interaktioner mellem medikamenter.

CPIC

Opdateret information angående justering af dosis på baggrund af genotypningsresultater, kan findes på CPIC : Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium hjemmeside. Det internationale konsortium udgiver og opdaterer vejledninger i dosering ud fra farmakogenetiske testresultater.

Pharm GKB

Annoteret information omhandlende medikamenter og metabolisering, herunder metaboliske reaktionsveje, kan findes på PharmGKB hjemmeside. Her kan også fremsøges information om farmakogenetikken samt andet relevant information med hensyn til omsætningen af medikamenter.

Kom i kontakt med Laboratoriet

Kolonivej 11
4293 Dianalund

Hverdage: 8.30-14.

Telefon: 5827 1177

Sikker post: fil-lab@filadelfia.dk

Medikamentmonitorering

Seneste nyt

Se flere
Foto af apparatur til medikamentmonitorering
Udvidelse af MS instrument
Pipetteudstyr på Filadelfias Laboratorie i Dianalund
Ny analyse i form af Lurasidon
Foto af Magcore til brug i Laboratoriet, Filadelfia i Dianalund
Standardiseringen af genotype til fænotype fortolkningen
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.