Spring navigationen over

Nyheder

11. april 2024

Ny vision og strategi

Filadelfia vil være det nationalt førende højt specialiserede Epilepsihospital og anerkendte specialiserede neurorehabiliteringscenter for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Vision 2024-2027

Foto af læge på Epilepsihospitalet Filadelfia i dialog med patient
Vision 2024-2027 er en løftestang til endnu bedre diagnosticering, behandling og rehabilitering indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Læs hele magasinet

Fællesskab er nøglen til at få visionen til at lykkes. Internt og eksternt med brugere og samarbejdspartnere.

Fil
pdf
Vision og strategi 2024-2027

Strategien består af fem delstrategier

Patienter og borgere

Patient-, pårørende og brugerinvolvering

Fokus på effekt af patientforløb

Videreudvikle specialiserede ydelser på højeste niveau til patienter i hele landet

udvikle specialiserede ydelser inden for Filadelfias sociale tilbud

Sundhedsfaglig journalføring på de sociale tilbud

Videreudvikle kvalitet og undervisningstilbud på Børneskolen

Kvalitetsovervågning og forbedring af behandlingseffekt.

Regioner og kommuners efterspørgsel

Digital og virtuel diagnostik og monitorering til patienter i eget hjem i hele landet

Nye samarbejdsformer og måder – direktionen på rundtur i regioner og KKR-reds

Filadelfia styrker viden om epilepsi til regioner, kommuner og i den offentlige debat

Gå forrest i virkeliggørelsen af en national plan for hjernen.

Forskning og udvikling

Styrke Filadelfias epilepsiforskning på internationalt niveau

Patient og brugerinvolvering i forskningsprojekter

Styrke relationen mellem klinik og forskning samt implementering af ny viden

Epilepsihospitalets ‘Clinical Trial Unit’ klar til flere medicinalafprøvninger

Klart til udvikling og afprøvning af kunstig intelligens

Tværfaglig forskning i neurorehabilitering og social rehabilitering

Drift, innovation og bæredygtighed

Effektiv drift og uden unødvendig spild (LEAN)

Fire-årig drifts- og anlægsplan skal sikre opdaterede fysiske rammer og apparatur

Etablering af et velfungerende samarbejde inden for MR-scanninger

Filadelfia kendt for innovation, afprøvning og implementerin af ny sundhedsteknologi i borgernes egne hjem

Filadelfia er kendt for bæredygtighed.

En god og attraktiv arbejdsplads

Filadelfia skal være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og høj trivsel

Alle stillinger skal være besat med kompetente og engagerede medarbejdere

This site is registered on wpml.org as a development site.