Spring navigationen over

CYP2C9 6. maj 2024

Vi analyserer for varianter af CYP2C9

Cyptochrom P450 2C9 

Cytochrom P450 monooxygenase enzymet CYP2C9 står for omsætning af omkring 14% af alle medikamenter i leveren (1). Der er identificeret mere end 60 forskellige polymorfier (genetiske varianter) i CYP2C9 genet (2). Det resulterer i, at nogle patienter omsætter medikamenter langsommere via CYP2C9, og vil derfor ved samme medikamentdosis have højere koncentrationer i blodet end personer med normal omsætning. Hos europæere af kaukasisk oprindelse, asiatere, og amerikanere er de dominerende alleler *1, *2 og *3 (3), hvorimod andre alleler forekommer yderst sjældent. I afrikanske populationer er der fundet mange flere forskellige CYP2C9 alleler (3), men de fleste af disse varianter har dog vist sig ikke at have markant betydning for omsætningen af enzymkapaciteten (2). 

Filadelfias Laboratorium udfører en gentest, hvor der undersøges for de to mest almindelige genvarianter, som begge giver nedsat enzymaktivitet:

  • *2 (nedsat aktivitet ca. 50 %, (4))
  • *3 (meget nedsat aktivitet, ca. 90 %, (4))
  • *1 (normal aktivitet. Indentificeres indirekte på baggrund af fraværet af de andre alleler i analysen)

Gentesten vil efter de erfaringer, man har fra litteraturen, kunne identificere langt de fleste patienter med europæisk (kaukasisk), asiatisk og amerikansk baggrund, der har nedsat CYP2C9-enzymaktivitet.

Ud fra genotypningsresultatet fra CYP2C9 kan der bestemmes en fænotype. Denne forudsiger hvor hurtigt patienten omsætte via enzymet:

Filadelfia_fagperson_laboratorie_CYPC9_2024

Henvisninger:

(1) Sirot, JE et al.(2006): Therapeutic drug monitoring and pharmacogenetic tests as tools in pharmacovigilance, Drug Safety Vol. 29(9), pp. 735-768
(2) PharmVar – Pharmacogene Variation Consortium – https://www.pharmvar.org/
(3) Zhou et al. (2017): Worldwide Distribution of Cytochrome P450 Alleles: A Meta-analysis of Population-scale Sequencing Projects, Clinical Pharmacology & Therapeutics Vol. 102(4), pp. 688-700.
(4) Xie et al.(2002): CYP2C9 allelic variants: ethnic distribution and functional significance, Advanced Drug Delivery Reviews Vol. 54(18), pp. 1257-1270

CYP2C9

Opdateret liste

Her er fx liste over medikamenter, der omsættes via CYPC9, hæmmer eller inducerer enzymet.

Eksterne links

En opdateret liste over hvilken medikamenter der omsættes via de enkelte cytochrome P450 monooxidase enzymer, kan ses på Drug Interactions Flockhart Table, der opdateres af Indiana University.

Denne liste indeholder også en oversigt over hæmmerer og inducerer, som er aktuelt ved polymedicinering.

 I interaktions databasen som er oprettet af lægemiddelstyrelsen er det muligt at fremsøge specifikke interaktioner mellem medikamenter.

Opdateret information angående justering af dosis på baggrund af genotypnings resultater, kan findes på CPIC : Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium hjemmeside. Det internationale konsortium udgiver og opdaterer vejledninger i dosering ud fra farmakogenetiske test resultater.

Annoteret information omhandlende medikamenter og metabolisering, herunder metaboliske reaktionsveje, kan findes på PharmGKB hjemmeside. Her kan også fremsøges information om farmakogenetikken samt andet relevant information mht omsætningen af medikamenter.

Man er også altid velkommen til at Laboratoriet med generelle spørgsmål, eller for rådgivning omkring et resultat eller i specielle sager.

Kom i kontakt med Laboratoriet

Kolonivej 11
4293 Dianalund

Åbent
Hverdage: 8.30-14.

Telefon: 5827 1177
Sikker post: fil-lab@filadelfia.dk

CYP2C9

Seneste nyt

Se flere
Foto af apparatur til medikamentmonitorering
Udvidelse af MS instrument
Pipetteudstyr på Filadelfias Laboratorie i Dianalund
Ny analyse i form af Lurasidon
Foto af Magcore til brug i Laboratoriet, Filadelfia i Dianalund
Standardiseringen af genotype til fænotype fortolkningen
Se flere
This site is registered on wpml.org as a development site.