Spring navigationen over

CYP3A4/5 6. maj 2024

Vi analyserer for varianter af CYP3A4/5

Cytochrom P450 3A4/5

CYP3A familien er den gruppe af cytochrome P450 monooxidaser som står for omsætning af flest medikamenter (1). Op mod 33% af alt medicin metaboliseres gennem CYP3A enzymer. Samtidig udgør de to enzymer CYP3A4 og 5, samlet 26% af alt cytochrome P450 protein i leveren (1). Ud fra et farmakogenetisk synspunkt er CYP3A familien dog ikke så interessant da polymorfier (genetiske varianter) i hovedenzymet, CYP3A4, er sjældne. Kun ganske få alleler er påvist at influere på omsætningen af medikamenter (2).

Omsætningen via CYP3A4 kan dog påvirkes af CYP3A5. CYP3A4 og A5 enzymerne er strukturelt 80% ens. Hvor polymorfier medførende inaktivt CYP3A4 enzym er sjældne uanset etnisk oprindelse, er det omvendt med CYP3A5. Kun overvejende personer af afrikansk herkomst udtrykker CYP3A5 som aktivt enzym (allel *1), mens den dominerende allel i alle andre befolkningsgrupper er den inaktive allel *3 (3). I europæer af kaukasisk oprindelse er op mod 90% homozygote for allel *3, og har derfor ingen CYP3A5 aktivitet.
Da CYP3A4 og 3A5 strukturelt er meget ens, har de også i mange tilfælde de samme medikamenter som substrater. Personer der udtrykker aktivt CYP3A5, forventes derfor at have øget omsætning via CYP3A. Dette er især påvist for de immunsuppressive medikamenter ciclosporin og tacrolimus (4). 

På Filadelfias Laboratorium udbyder vi genotypningstest for CYP3A4 og 3A5, der kan rekvireres hver for sig. Analyserne består af en test for CYP3A4*22 som er den hyppigst forekommende allel ved siden af vildtype allelen *1 hos europæer (3). CYP3A4*22 er en forholdsvis nyligt karakteriseret allel med nedsat aktivitet (4). Samtidig testes der for aktiviteten af CYP3A5 ud fra tilstedeværelsen af allel *3. Baseret på genotypningen kan der forudsiges en fænotype for omsætningen via CYP3A som enten:

Fænotyper som fås ved kombination af CYP3A4 og CYP3A5 genotypesvar: 

Filadelfia_fagperson_laboratoriet_CYP3A_5_2024

Resultatet kan anvendes til at opstille dosisforslag og vurdere, hvilken betydning genotypen kan have for medikament-interaktioner. 

Du er altid velkommen til at kontakte Laboratoriet med spørgsmål til testen eller tolkningen af et resultat.

Henvisninger:

(1) Sirot, JE et al. (2006): Therapeutic drug monitoring and pharmacogenetic tests as tools in pharmacovigilance, Drug Safety Vol. 29(9), pp. 735-768
(2) PharmVar – Pharmacogene Variation Consortium – https://www.pharmvar.org/
(3) Zhou et al. (2017): Worldwide Distribution of Cytochrome P450 Alleles: A Meta-analysis of Population-scale Sequencing Projects, Clinical Pharmacology & Therapeutics Vol. 102(4), pp. 688-700.
(4) Scheibner et al. (2018): Tacrolimus Elimination in Four Patients with a CYP3A5*3/*3 CYP3A4*22/*22 Genotype Combination, Pharmacotherapy, doi: 10.1002/phar.2131

CYP3A4/5

Opdateret liste

Her er opdateret viden om dosisjustering på baggrund af genotypningsresultat og liste over medikamenter, der omsættes via CYP3A4/5, fungerer som hæmmer eller inducer af enzymerne. 

Eksterne links

En opdateret liste over hvilken medikamenter der omsættes via de enkelte cytochrome P450 monooxidase enzymer, kan ses på Drug Interactions Flockhart Table, der opdateres af Indiana University.

Denne liste indeholder også en oversigt over hæmmerer og inducerer, som er aktuelt ved polymedicinering.

 I interaktions databasen som er oprettet af lægemiddelstyrelsen er det muligt at fremsøge specifikke interaktioner mellem medikamenter.

Opdateret information angående justering af dosis på baggrund af genotypnings resultater, kan findes på CPIC : Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium hjemmeside. Det internationale konsortium udgiver og opdaterer vejledninger i dosering ud fra farmakogenetiske test resultater.

Annoteret information omhandlende medikamenter og metabolisering, herunder metaboliske reaktionsveje, kan findes på PharmGKB hjemmeside. Her kan også fremsøges information om farmakogenetikken samt andet relevant information mht omsætningen af medikamenter.

Man er også altid velkommen til at Laboratoriet med generelle spørgsmål, eller for rådgivning omkring et resultat eller i specielle sager.

Kom i kontakt med Laboratoriet

Kolonivej 11
4293 Dianalund

Åbent
Hverdage: 8.30-14.

Telefon: 5827 1177
Sikker post: fil-lab@filadelfia.dk

CYP3A4/5

Seneste nyt

Foto af apparatur til medikamentmonitorering
Udvidelse af MS instrument
Pipetteudstyr på Filadelfias Laboratorie i Dianalund
Ny analyse i form af Lurasidon
Foto af Magcore til brug i Laboratoriet, Filadelfia i Dianalund
Standardiseringen af genotype til fænotype fortolkningen
This site is registered on wpml.org as a development site.