Spring navigationen over

Forsker

Sidsel Armand Larsen

Akademiske kvalifikationer

Cand. Scient. Sidsel Armand Larsen er Ph.D.-studerende på Neurofysiologisk Klinik, Filadelfia og Aarhus Universitet.

  • Deltaget i ‘Fourth International Congress on Mobile Health and Digital Technology in Epilepsy,’ Lausanne
  • 2020-2023 Forskningsassistent, Filadelfia
  • 2020-2021 NELLI, teknisk assistent, Neuro Event Labs, Finland
  • 2017-2020 Teknisk assistent, Neurofysiologiklinikken, Filadelfia.

Sidsel Armand Larsens forskning

Sidsel Armand Larsens primære forskningsområde er digital teknologi inden for epilepsi. Teknologiske fremskridt, bærbare enheder og digitale sundhedsløsninger vil radikalt ændre måden, vi diagnosticerer, behandler og følger op på patienter. Ph.d.-projektet beskæftiger sig med udvikling og validering af digitale sundhedsløsninger inden for epilepsi.

Sidsel Armand Larsen er løbende involveret i forskellige forskningsprojekter på neurofysiologisk afdeling. Det primære projekt er Neurosense projektet, der er et stort europæisk multicenter studie. Det har det ultimative formål at udvikle det første medicinske udstyr, understøttet af kunstig intelligens (AI), til at forudsige og forebygge pludselig død ved epilepsi for at redde patienternes liv.

Sidsel Armand er også involveret i følgende projekter:

eGap projektet i samarbejde med BrainCapture, der har udviklet et brugervenligt, billigt og bærbart EEG udstyr. Formålet med projektet er at udvikle et EEG udstyr, der kan bruges af personale, der ikke er uddannet EEG teknikere eller neurofysiologiassistenter i et forsøg på at reducere den diagnostiske og behandlingsmæssige kløft, der er for patienter med epilepsi i tredjeverdenslande.

EKG-projektet med det formål at udvikle et bærbart udstyr til detektering og alarmering af fokale anfald. En stor andel af patienter med epilepsi har hjerterytmeforstyrrelser under anfald, og på den baggrund forsøger projektet at udvikle en anfalds-detektionsalgoritme baseret på hjerterytmeforstyrrelser.

SubQ EEG projektet i samarbejde med UNEEG, der har udviklet et subkutant 2-kanals EEG til implantation. Formålet med projektet er at udvikle en algoritme til detektering af anfald over flere måneder og på den baggrund optimere behandlingen og anfaldskontrol.

Et projekt med det formål at udvikle og teste en model baseret på kunstig intelligens til automatisk detektion af toniske anfald med brug af en bærbar bevægelsessensor. Toniske anfald ses ofte hos patienter med Lennox-Gastaut syndrom, der har langvarige og natlige toniske anfald, der er associeret med øget dødelighed. På den baggrund er der brug for bærbart udstyr til automatisk detektion af anfaldene til alarmering af sikkerhedsårsager, samt behandlingsoptimering.

Severity projektet der er et multicenter studie, der forsøger at registrere sværhedsgraden af krampeanfald ved brug af mobilt udstyr. Patienter med krampeanfald har en øget risiko for SUDEP i forhold til patienter med øvrige anfaldstyper. Ved brug af biosignaler fra et mobilt udstyr, ønsker vi at måle anfaldenes sværhedsgrad, og kunne identificere parametre der øger risikoen for SUDEP, og dermed kunne forudsige hvem der har denne øget risiko og på sigt kunne hjælpe disse patienter bedre med fx øget overvågning.  

Forskningsfelt

  • Digitale løsninger indenfor epilepsi til registrering af forskellige anfaldstyper
  • Billig og brugbart EEG udstyr til tredjeverdenslande
  • Forudsigelse og forebyggelse af SUDEP.

Seneste nyt

Et udsnit af Epilepsihospitalets, Filadelfias forskere 2024
Ny forskningsrapport fra Filadelfia
Foto af 175 forskere ved DICE 2024 - Filadelfias internationale konference
175 forskere i verdensklasse DICE 2024
Foto af arrangørgruppen til DICE 2024 - international konference om epilepsi
151 tilmeldte til vores DICE konference 2024
This site is registered on wpml.org as a development site.